Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wykonanie instalacji audio-video w pokoju rozrywki. Rozprowadzenie okablowania w korytach i peszlach. Wymiarowanie i osadzenie puszek elektrycznych. Przygotowanie wypustów pod przyłącze WLZ oraz obwody zewnętrzne.