Mieszanie w centrum Warszawy

Etap 1

  • Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod system inteligencji budynkowej Grenton zgodnie z planami        architektonicznymi Pracowni Clou Design z Kielc

Etap 2

Montaż elementów systemu sterowania inteligentnego domem w tym:

  • automatyczne sterowanie ogrzewaniem
  • sterowanie oświetleniem, montaż elementów oświetlenia i osprzętu elektroinstalacyjnego – włączniki, gniazda
  • kontrola zalania i awaryjne odcięcie dopływu wody do mieszkania
  • montaż czujników ruchu, dymu, otwarcia, zalania – głównie marki Satel
  • sterowanie elektrycznymi zasłonami
  • Montaż telewizorów oraz systemu nagłośnienia marki Arcam i Monitor Audio

Etap 3

  • Konfiguracja automatyki i sterowania intelegientnego mieszkaniem oraz głównego panela ściennego.                                         
  • Tworzenie aplikacji na Smartfon i programowanie zdalnego dostępu oraz scen świetlnych.                                                   –                         
  • Konfigurcja telewizorów i nagłośnienia